หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำก้อ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
คำขวัญประจำตำบลน้ำก้อ...น้ำก้อบ่อคำ เลิศล้ำยาเส้น สูงเด่นเขาหัวช้าง กว้างขวางน้ำตกตาดฟ้า ตรึงตราอ่างเก็บน้ำ ประวัติศาสตร์ล้ำ จอมพล ป.
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านเนิน   จ้างจัดทำป้ายรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขนาด ๒.๔๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.บ้านเนิน   จ้างจัดทำป้ายรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยน้ำเพียงดิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขนาด ๒.๔๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.ปากช่อง   ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาสมและปลอดภัย จำนวน ๒ ราย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.ปากช่อง   จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินรถบรรทุกขยะมูลฝอย (๗๒-๘๖๕๓ พช) เข้าเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.ปากช่อง   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒๒ สาย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๙๘๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.ปากช่อง   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๙ สาย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๔๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.วัดป่า   จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.วัดป่า   จ้างงานก่อสร้างถนน คสล.ซอยมีแก้ว ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๙.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๒๕ ตารางเมตร หมู่ที่๋ ๙ ตำบลวัดป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
ทต.นางั่ว   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตเสริมเดิม สายที่นานางนวม น้อยลา ไปตามทางสาธารณะ หมู่ที่ 11 ตำบลนางั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.น้ำก้อ   ซื้อWireless USB Adapter กองช่าง จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.น้ำร้อน   แผนงานโครงการจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด อบต.น้ำร้ำน (นางสมควร ลีสินลา) 24 มี.ค. 2566
อบต.น้ำร้อน   แผนงานโครงการจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ศูนย์การเรียนรู้ฯ (นางธิติมา ยิ้มณรงค์) 24 มี.ค. 2566
อบต.น้ำร้อน   แผนงานโครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ (นายธนากร สิงห์สนอง) 24 มี.ค. 2566
อบต.น้ำร้อน   แผนงานโครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ(นายยุทธกร ฤทธิ์บำรุง) 24 มี.ค. 2566
อบต.น้ำร้อน   แผนงานโครงการจ้างเหมาพนักงานช่วยงานสาธารณสุข (นายพชระ วิรัตน์ประเสริฐ) 24 มี.ค. 2566
อบต.น้ำร้อน   แผนงานโครงการจ้างเหมาช่วยงานทั่วไป(นางสาวมณีรัตน์ นกโพธิ์) 24 มี.ค. 2566
อบต.น้ำร้อน   จัดซื้อสัดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24 มี.ค. 2566
อบต.ระวิง   ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานเกษตร อบต.ระวิง (ครุภัณฑ์นอกมาตรฐาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.ระวิง   จ้างโครงการยกระดับถนนคันคลองระวิงบริเวณฝาย SML-บ้านนายพูน หมู่ที่4 ปริมาณงาน คันคลองกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,000 ลบ.ม. ตำบลระวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.ระวิง   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองละนาม หมู่ที่5 ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนคันคลองที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย(ตามแบบ อบต.ระวิง กำหนด)หรือปริมาตรดินถมรวมกันไม่น้อยกว่า 2,275 ลบ.ม. ตำบลระวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.บ้านกล้วย   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มี.ค. 2566
อบต.หนองไขว่   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มี.ค. 2566
อบต.ศรีมงคล   ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (แบบลากจูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์ กลุ่มนายเสวก บุญผาสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,170
 
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 056-794-161 โทรสาร : 056-794-161 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
จำนวนผู้เข้าชม 796,670 เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 061-796-5842
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10