หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
อบต.น้ำก้อ จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 ณ ศพด.อบต.น้ำก้อ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ นะคะ
  สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
   
การเกษตร ประชากรตำบลน้ำก้อ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ประเภทของการทำการเกษตร ได้แก่

ทำนา ส่วนมากจะเป็นการทำนาปี และมีการทำนาปลังบ้างเล็กน้อย
 
 
ทำไร่พืชที่เกษตรกรเพาะปลูก จะเป็นพืชระยะสั้นที่ทำหลังนา และเกษตรกรจะทำในช่วงฤดูแล้ง หลังจากเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวข้าว และเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ยาสูบ ข้าวโพด-อาหารสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วฝักยาว หอม กระเทียม พริก มะเขือ เป็นต้น
 
ทำสวนผัก ในพื้นที่ ต.น้ำก้อ มีการทำสวนผักตลอดทั้งปี แต่จะมีผลผลิตมากในช่วงฤดูแล้ง ผลผลิตที่ออกในพื้นที่ เช่น หอม กระเทียม ผักชี ผักกาด ถั่วฝักยาว พริก มะเขือ กะหล่ำปลี เป็นต้น
 
ทำสวนผลไม้ เช่น สวนมะขาม ฝรั่ง กล้วย มะนาว เป็นต้น
 
การเลี้ยงสัตว์ เช่น ควาย วัวนม วัวเนื้อ หมู แพะ เป็นต้น
 
อื่นๆ เช่น สวนยาง สวนไม้ดอก เป็นต้น
  การประมง
 
ในพื้นที่มีการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง และมีสัตว์น้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไว้สำหรับการบริโภคในครอบครัว แต่ไม่มีการประมงเพื่อจำหน่าย แต่จะมีการจับสัตว์น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ เพื่อการบริโภคและเพื่อจำหน่าย
  การปศุสัตว์
 
ในพื้นที่เป็นลักษณะเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน เป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงวัวเนื้อ วัวนม ควายหมู แพะ เป็นต้น แต่เมื่อเทียบกับการเกษตรด้านการเพาะปลูก ยังถือว่ามีอัตราส่วนที่น้อยกว่ามาก
 
ภูมิประเทศ
 
 
พื้นที่ของตำบลน้ำก้อเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นภูเขาสูงชัน และที่ราบติดเชิงเขา ลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเอียงจากตะวันตกลงตะวันออก และมีพื้นที่ราบอยู่ตอนใต้บริเวณพื้นที่ราบลุ่ม เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการทำการเกษตร ด้านตะวันตกของชุมชนมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงชัน ซึ่งเป็นพื้นที่บางส่วนของ หมู่ที่ 1,2,12,13 เชื่อมกับเทือกเขาค้อ
  และภูหินร่องกล้า และมีน้ำตกอยู่ต้นน้ำลำห้วยน้ำก้อ ในพื้นที่หมูที่ 2 อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 5-6 กิโลเมตร มีชื่อว่า "น้ำตกตาดฟ้า" ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำน้ำก้อ ที่ไหลจากเขาลงสู่พื้นที่ด้านล่าง ไหลผ่านพื้นที่ในหมู่บ้านของตำบลน้ำก้อ คือ พื้นที่ของหมู่ 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ในเขามีถ้ำ 3 ถ้ำ เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ฝนที่ตกหนักทำให้น้ำหลาก และพัดพาตะกอนดินมาถมอยู่ทั่วไปชุมชนน้ำก้อ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาตาดฟ้า บริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2008 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2372
 
ภูมิอากาศ
 
 
เนื่องจากพื้นที่ตำบลน้ำก้อมีพื้นที่บางส่วนเป็นภูเขา จึงทำให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนหนาวจัด ในฤดูหนาวอุณหภูมิสูงสุด 35.43 องศาเซลเซียส และต่ำสุด 16.50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 25.97 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มเดือนปลายเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
     
การนับถือศาสนา

ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99
สถาบันทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 13 แห่ง

วัดเนินสว่างทางหลวง