หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำก้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
คำขวัญประจำตำบลน้ำก้อ...น้ำก้อบ่อคำ เลิศล้ำยาเส้น สูงเด่นเขาหัวช้าง กว้างขวางน้ำตกตาดฟ้า ตรึงตราอ่างเก็บน้ำ ประวัติศาสตร์ล้ำ จอมพล ป.
  สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
   
การเกษตร ประชากรตำบลน้ำก้อ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ประเภทของการทำการเกษตร ได้แก่

ทำนา ส่วนมากจะเป็นการทำนาปี และมีการทำนาปลังบ้างเล็กน้อย
 
 
ทำไร่พืชที่เกษตรกรเพาะปลูก จะเป็นพืชระยะสั้นที่ทำหลังนา และเกษตรกรจะทำในช่วงฤดูแล้ง หลังจากเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวข้าว และเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ยาสูบ ข้าวโพด-อาหารสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วฝักยาว หอม กระเทียม พริก มะเขือ เป็นต้น
 
ทำสวนผัก ในพื้นที่ ต.น้ำก้อ มีการทำสวนผักตลอดทั้งปี แต่จะมีผลผลิตมากในช่วงฤดูแล้ง ผลผลิตที่ออกในพื้นที่ เช่น หอม กระเทียม ผักชี ผักกาด ถั่วฝักยาว พริก มะเขือ กะหล่ำปลี เป็นต้น
 
ทำสวนผลไม้ เช่น สวนมะขาม ฝรั่ง กล้วย มะนาว เป็นต้น
 
การเลี้ยงสัตว์ เช่น ควาย วัวนม วัวเนื้อ หมู แพะ เป็นต้น
 
อื่นๆ เช่น สวนยาง สวนไม้ดอก เป็นต้น
  การประมง
 
ในพื้นที่มีการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง และมีสัตว์น้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไว้สำหรับการบริโภคในครอบครัว แต่ไม่มีการประมงเพื่อจำหน่าย แต่จะมีการจับสัตว์น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ เพื่อการบริโภคและเพื่อจำหน่าย
  การปศุสัตว์
 
ในพื้นที่เป็นลักษณะเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน เป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงวัวเนื้อ วัวนม ควายหมู แพะ เป็นต้น แต่เมื่อเทียบกับการเกษตรด้านการเพาะปลูก ยังถือว่ามีอัตราส่วนที่น้อยกว่ามาก
 
ภูมิประเทศ
 
 
พื้นที่ของตำบลน้ำก้อเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นภูเขาสูงชัน และที่ราบติดเชิงเขา ลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเอียงจากตะวันตกลงตะวันออก และมีพื้นที่ราบอยู่ตอนใต้บริเวณพื้นที่ราบลุ่ม เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการทำการเกษตร ด้านตะวันตกของชุมชนมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงชัน ซึ่งเป็นพื้นที่บางส่วนของ หมู่ที่ 1,2,12,13 เชื่อมกับเทือกเขาค้อ
  และภูหินร่องกล้า และมีน้ำตกอยู่ต้นน้ำลำห้วยน้ำก้อ ในพื้นที่หมูที่ 2 อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 5-6 กิโลเมตร มีชื่อว่า "น้ำตกตาดฟ้า" ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำน้ำก้อ ที่ไหลจากเขาลงสู่พื้นที่ด้านล่าง ไหลผ่านพื้นที่ในหมู่บ้านของตำบลน้ำก้อ คือ พื้นที่ของหมู่ 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ในเขามีถ้ำ 3 ถ้ำ เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ฝนที่ตกหนักทำให้น้ำหลาก และพัดพาตะกอนดินมาถมอยู่ทั่วไปชุมชนน้ำก้อ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาตาดฟ้า บริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2008 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2372
 
ภูมิอากาศ
 
 
เนื่องจากพื้นที่ตำบลน้ำก้อมีพื้นที่บางส่วนเป็นภูเขา จึงทำให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนหนาวจัด ในฤดูหนาวอุณหภูมิสูงสุด 35.43 องศาเซลเซียส และต่ำสุด 16.50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 25.97 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มเดือนปลายเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
     
การนับถือศาสนา

ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99
สถาบันทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 13 แห่ง

วัดเนินสว่างทางหลวง หมู่ที่ 1

วัดศรีชมชื่น หมู่ที่ 4
 
สำนักสงฆ์ป่าช้าห้วยเป้า หมู่ที่ 4
วัดสันติวิหาร หมู่ที่ 5
 
สำนักสงฆ์ป่าช้าหนองกก หมู่ที่ 6
วัดโพธิ์งาม หมู่ที่ 7
 
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 8
สำนักสงฆ์ป่าช้าป่าเสี้ยว หมู่ที่ 9
 
สำนักสงฆ์ป่าช้าร่องน้ำใส หมู่ที่ 10
ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านเปี่ยมสมบูรณ์ หมู่ที่ 11
 
สำนักสงฆ์อุดมสามัคคี หมู่ที่ 11
วัดเหมืองใหม่พัฒนา หมู่ที่ 12
 
สำนักสงฆ์วัดป่าหอคำ หมู่ที่ 13      
  มัสยิด/สถานที่ละมาด จำนวน 1 แห่ง
 
มัสยิด หมู่ที่ 8      
  ศาลเจ้า จำนวน 3 แห่ง
 
ศาลเจ้าพ่อหอคำ(หอเหนือ) หมู่ที่ 13
ศาลเจ้าพ่อห้วยปูน หมู่ที่ 1
 
ศาลเจ้าพ่อหนองกก(หอใต้) หมู่ที่ 6      
  โบสถ์คริสต์จักร จำนวน 1 แห่ง
 
โบสถ์คริสต์จักร หมู่ที่ 13      
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
 
ตำบลน้ำก้อมีหมู่บ้านที่เก่าแก่มานาน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายรักษาความสงบ ชอบทำบุญใส่บาตรวันพระวันโกน และชอบทำบุญตามฤดูกาล เพื่อสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมเป็นประจำ ตลอดมาทุกปี ดังนี้
 
 
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรม ไปทำบุญใส่บาตรที่วัด ลูกหลานแสดงความกตัญญูต่อผู้เฒ่าผู้แก่ พ่อแม่ และผู้มีพระคุณ
 
ประเพณีวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร ถวายปัจจัย สังฆทาน และผ้าอาบน้ำฝน นอกนั้นในวันออกพรรษา จัดให้มีการกวนข้าวทิพย์หรือข้าวมธุปายาส ตักบาตรเทโว และถวายปราสาทผึ้งพร้อมด้วยปัจจัย
 
ประเพณีวันล่องเรือไฟ หรือวันลอยกระทงกำหนดวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี กิจกรรม สมัยก่อน ผู้เฒ่าผู้แก่จะนำต้นกล้วยมามัดเรียงกันเป็นแพ ประดับด้วยดอกไม้ธูปเทียน พร้อมด้วยสังฆทานและปัจจัยใส่ในแพ แล้วพาลูกหลานนำไปอธิฐานลอยน้ำ แต่ปัจจุบันทำเป็นรูปกระทง ประดับดอกไม้ธูปเทียน ตกแต่งให้สวยงาม นำไปทำพิธีลอยน้ำตามแม่น้ำลำคลอง
 
ประเพณีวันสงกรานต์ โดยใช้บริเวณวัดเป็นสถานที่จัดงาน กำหนดเวลา 3 วัน ในวันที่ 13 - 15 เมษายนของทุกปี กิจกรรม สรงน้ำพระ สรงน้ำผู้เฒ่าผู้แก่ สรงน้ำพระถ้ำ ไปเที่ยวชมถ้ำบนเขาและน้ำตกตาดฟ้า ปิดทองรอยพระพุทธบาทที่วัด กลางคืนมีการละเล่นพื้นบ้าน เช่นการแข่งขันเล่นชะบ้า การชนไก่ ชักกะเย่อ ดึงเชือก เล่นแม่นางกวด แม่นางโค้ง ฯลฯ
 
ประเพณีทำบุญเบิกบ้าน ก่อเจดีย์ทราย กำหนดเดือนพฤษภาคมหรือเดือนหกของทุกปี กิจกรรม เอาถังใส่ทราย นำธูปเทียน และฝ้ายมงคลใส่คอขวดตั้งบนทรายในถังหรือคุ นำไปวัด และทุกคนจะนำทรายไปก่อเจดีย์ทรายรวมกัน ตามอายุของแต่ละคน เสร็จแล้วนิมนต์พระมาสวดให้พร โบราณกล่าวว่าถ้าทำแล้วครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุข
 
ประเพณีบุญบั้งไฟ นิยมทำกันในเดือน6 หรือเดือน 7 อันเป็นช่วงต้นฤดูฝนก่อนเข้าสู่การทำนา ตกกล้า หว่านไถ เพื่อเป็นการบูชาเทพยดาอารักษ์หลักบ้านหลักเมือง และบูชาพญาแถนขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล โดยมีความเชื่อว่าเมื่อจัดงานนี้แล้วเทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จะดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์
 
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 056-794-161 โทรสาร : 056-794-161 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
จำนวนผู้เข้าชม 1,277,576 เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 061-796-5842
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10